Teenused

  • Põllumajandussaaduste transport
  • Põldude lupjamine
  • Kündmine
  • Randaalimine
  • Külvamine
  • Kombaini koristus
  • Pritsimine
  • Väetamine

Põllud alates 200 ha hinnad kokkuleppel

Maksetähtajad kokkuleppel võimalik tasaarveldus ka teraviljaga.

Veame ära aasta ringselt teraviljade kuivatamisest ja sorteerimisest tekkinud jäätmed. Võivad olla seisnud väljas lageda taeva all kuni 12 kuud. Veame jäätmed ära aastaringselt, kaasarvatud koristus hooajal.

 

Meie autodel on autovedaja vastutuskindlustus ja oma töös järgime HACCP põhimõtteid.